onsdag 16. mars 2011

Om litteraturhus

Klokka er sju.
Om morran.
Jeg står med nesa mot teglsteinsveggen. Skistredet 12. Biblioteket. Jeg
spør: «Å mener'u om litteraturhus?». Stille. Ikke så rart. Det er enda 1
time til det åpner. Jeg prøver igjen kl. 9. «Noen spør hva biblioteket
mener om litteraturhus i Skien. Har'u noe å melde?» Like avslappende
rolig. Er'ke bibliotek for ingenting.

Da får det greie seg med hva biblioteksjefen mener om det samme:

Først en liten begrepsrydding for seinere bruk.
Med bibliotek vil jeg mene formidling av litteratur i mange former og
formater, litt sånn tradisjonell biblioteksvirksomhet med nogo attåt,
møteplass, internettkafe, arrangør av 10-15 arrangementer i året,
forfattermøter, teaterforestillinger og annen litteraurformidling. F.eks
sånn som Skien bibliotek.
Med litteraturhus vil jeg mene en institusjon, kanskje til og med et hus,
alene eller sammen med andre, som er arena og bidragsyter til
arrangementer, litteraturformidling, arena for samfunnsdebatt med
kafe/restaurant m.m. F.eks sånn som Litteraturhuset i Oslo, - ( i vår
sammenheng skalert til skiensforhold.)

Om mitt syn på litteraturhus kan jeg med en gang flagge følgende:
Litteraturhuskonseptet er en glimrende ide. (og er enda bedre i praksis)
-Vi vet det. Vi driver med en bit av det.
Initiativet til litteraturhus i Skien, syns jeg er strålende. All mulig
lykke til med det.
Litteraturhus er noe innbyggerne i Skien fortjener og vil ha glede av.

Noen observasjoner utleda av kommentarer fra ymse nettsteder (bl.a
bibliotekets egen blogg og facebookside) til engesjementet i denne saken:

Bruk av formler.
Det har blitt hevda at
Bibliotek=Litteraturhus.
Og noen er dundrende uenig. Og jeg er enig med dem begge. Et bibliotek kan
– og kanskje bør de - innholde funksjonene til et litteraturhus og da er
formelen riktig. Sånn er det ikke i Skien. For at den skal gjelde i Skien
må vi gjennom en del endringer, og det vil skje – en gang.

En annen formel som kan beskrive forholdet er sånn:
Litteraturhus+Bibliotek=Litteraturhus+Bibliotek.
Hvis mulighetene for Skien skal beskrives for de nærmeste åra trur jeg det
er denne formelen vi må forholde oss til.

Om krybber og hester
En del av innlegga er bekymra for litteraturhusets økonomi og mulighet for
å «gå rundt». Det er sentrale spørsmål jeg regner med at initiativtakerne
tar seriøst og har planer og budsjetter for hvordan det kan møte.
Bibliotesjefen bekymrer seg ikke.

Innlegg bl.a. fra bibliotekfolk antyder at de er redde for at de skal «ta
penga våre». Biblioteket har økonomiske utfordringer i dag, og i tillegg
når vi skal gjennomføre de allerede planlagte kutta for 2012. Hvis – eller
når, det blir søkt om kommunale midler til litteraturhus i Skien, er det
som alltid, politikerne som skal vekte og prioritere. Min erfaring med
politikerne i Skien er at de er gjennomgående fornuftige folk som ikke vil
ødelegge et bibliotek for få et litteraturhus. Biblioteksjefen bekymrer
seg litt for penger, men ikke for at «Balkongdamene» skal rappe dem fra
oss.

Når mer konkrete planer og budsjetter foreligger går det sikker an å si
noe mer fruktbart om dette.

Det beste som det godes fiende
Litteraturhus, som definert over, vil være et gode for innbyggerne i Skien.
Så kan vi prøve å få til at det beste ikke blir det godes fiende – hvis
det er det kampen vil stå.

Ove Gaathaug
biblioteksjef

onsdag 9. mars 2011

Bibliotek=litteraturhus

I disse litteraturhustider gjør man seg mange tanker.
Hva er et litteraturhus? Jo, et hus fylt med bøker. Hva er et bibliotek? Det er også et hus fylt med bøker.

Det er flott at noen på privat initiativ prøver å skape et miljø for litteratur i byen vår, men det må ikke komme på bekostning av det litteraturhuset som allerede finnes. Det er ingen ønskesituasjon at et privat litteraturhus og et offentlig bibliotek skal konkurrere om de samme kronene,  kulturbudsjettet er lite nok som det er.

Biblioteksjefen i Ålesund har skrevet en kronikk i Sunnmørsposten 9. februar.
Les kronikken og bytt ut Ålesund med Skien, så har vi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen vi står over for her i byen. Bibliotek=litteraturhus.

En annen tankevekkende artikkel finnes i Klassekampen 2. mars

Aftenposten 9. mars  har også synspunkter på forholdet mellom litteraturhus og bibliotek.

Bibliotekforum 9. mars oppsummerer debatten, så langt.

mandag 7. mars 2011

Vinnere av vinterferie-quiz

Her er løsningen av vår vinterferiequiz:                          

 1. Hvem bor i Lønneberget?
  Emil.
 2. Hvor i Kardemomme by bor Tobias?
  I tårnet.
 3. Hva heter den usynlige vennen til Albert Åberg?
  Skybert.
 4. Hva heter jenta som har gjort suksess som Hannah Montana
  Miley Cyrus.
 5. Hvem har skrevet bøkene om Narnia?
  C. S. Lewis.
 6. Hva heter uglen til Harry Potter?
  Hedvig.
 7. Hvor mange Harry Potter-bøkene er det laget film av?
  7
 8. Hvilken idrett er tema i bøkene: Best i byen og Best i landet?
  Fotball
 9. Hva heter hovedpersonen i boken Stormbreaker av Anthony Horowitz?
  Alex Rider.
 10. Hva heter de 4 bøkene som er gitt ut i Twilight-serien til Stephanie Meyer?
  • Evighetens kyss
  • Under en ny måne
  • Formørkelsen
  • Ved daggry
   
Vinnere er:
Maiwenn Knapskog, Hanna Ali Ibrahim og Sheimma Al-Shamarti.

Vinnerne blir kontaktet.

Takk til alle som deltok. Biblioteket ønsker velkommen til en ny quiz en annen gang.