onsdag 6. juni 2012

Streiken er avsluttet

Streiken er avsluttet!
Skien bibliotek med avdelinger har nå vanlig åpningstid!
Åpningstidene  finner du  her.

mandag 4. juni 2012

Streiken fortsetter

 Åpningstider for hovedbiblioteket :
Mandag 4. juni Utlånet 10.00 - 15.00. Lesesalen 10.00 -  19.00.
Tirsdag  5.  juni utlånet  13.00 - 19.00 Lesesalen  10.00 - 19.00

Streiken opptrappes ytterligere fra onsdag 6. juni.
 Dette medfører at Skien bibliotek, hovedbiblioteket, er helt stengt så lenge streiken pågår.

Åpningstider for lesesalen i uke 23:
6. og 7. juni  8.00 - 15.00.
Fredag 8. juni stengt
Lørdag 9. juni fra 8.00 - 13.00.
Lesesalsinngangen er åpen i den tiden utlånet i Ibsenhuset er stengt.
Husk at dette i utgangspunktet er en ubetjent lesesal!

Gulset bibliotek
5. juni 10.00 - 15.00
6. juni 10.00 - 15.00
7. juni 10.00 - 15.00
8. juni 10.00 - 15.00

Klyve bibliotek
Åpent som vanlig