tirsdag 5. juli 2011

Arrangementer høsten 2011

Dette er en foreløpig liste over bibliotekets arrangementer høsten 2011.

Onsdag 14. september kl. 19.00. Sivle-kveld.
Jan Køppen Petersen presenterer sin nye Sivle-sangbok.
Allsang med pianoakkompagnement.

Torsdag 29. september kl. 10.00 - 19.00. Seniorsurf.
Kom til biblioteket å få en innføring i bruk av Sosiale medier som Facebook, YouTube, blogging, etc.
For deg som er 55+.

Onsdag 5. oktober kl. 19.00. Debatt
Halvor Tjønn presenterer boka Muhammed. Slik samtiden så ham.

Tirsdag 25. oktober kl.19.00. Dag Solstad
Hva passer vel bedre dagen før Teater Ibsen har premiere på sin Solstad-forestilling
"Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige"
enn å komme til biblioteket å høre Norges største nålevende forfatter presentere sitt forfatterskap?
Samtidig viser vi Nasjonalbibliotekets Solstad-utstilling

Onsdag 2. november kl. 19.00 Litteraturkveld i samarbeid med NORLI - Arkaden.
Presentasjon av høstens nye bøker. Forfatterbesøk.

Onsdag 16. november kl. 19.00. Eivind Blikstad
forteller om Skiens ukjente polarfarer Halvardus Kristensen.
Dette arrangementet inngår i polaruka i Skien"Nasjonens barn"

Dette er en vandreutstilling laget av Bernt Eide. Utstillingen distribueres av Oslo museum, og vises i bibliotekfoajeen fra 26. oktober og ut november måned.
"Nasjonens barn" forteller om de barna som ble tatt ifra sine foreldre fordi de var tatere. Flere av historiene /portrettene utstilingen omhandler kommer fra Telemark. Mange av disse har bakgrunn fra Lillegården barnehjem i Eidanger, tidligere barnehjem for taterbarn

Onsdag 26. oktober kl. 19.00. Åpning
av Vibeke Mohr, avdelingsdirektør i Norsk kulturråd.
Paneldebatt med Bernt Eide, Karen Sofie Pettersen og Wilhelm Holm.

Torsdag 27. oktober kl. 19.00 Teater
Karl Sundby viser monologen "Tatera kommer".


Mandag 31. oktober kl. 19.00. Forfatterkveld
Britt Karin Larsen forteller om sitt forfatterskap, med vekt på tatertrilogien.
Debatt.

Torsdag 3. november kl. 19.00. Musikalsk aften
Taterviser med Hilmar "Bussi" Karlsen m. fl.